ALWAYS KEEP THE FAITH

[FANCC+VID] JYJ sing a few line of ” Stand by U” in Japan concert ~ updating~


When Jaejoong suddenly said that they might sing the song on stage (they seem to have practised a part of the song the day before), the remaining two members seemed really surprised, and had the look of “Really?” “Are you serious?” on their faces. Junsu with the surprised expression on his face was on the big screen at that moment, so I believe it was not planned beforehand. Yoochun also seemed very surprised. And without any sound checks, they immediately started to sing “kimiga irudakede kagayaite mieta anokorowa nidoto modotteha konaikedo”. Though it was a very short phrase, the acapella version of SBU was so beautiful, it reached the bottom of my heart. I am really grateful that they sung the song. Jaejoong’s way of saying “Tohoshinki” was full of love, it seems that he treasures the word and meaning so much. Jaejoong also said that there were almost 100 songs of Tohoshinki, and the songs are really beautiful. He also said that it is difficult for them to sing the Toho songs now. From their talks, we came to know that they are sometimes hearing the Tohoshinki (5 members’) songs in their cars. I can sense that they really treasure the songs they sung as Tohoshinki. Thank you, JYJ.

Khi Jaejoong đột nhiên nói rằng họ có thể hát ca khúc này trên sân khấu ( dường như họ đã luyện tập một phần bài hát ngày hôm trước), hai thành viên còn lại có vẻ thực sự bất ngờ, vs thể hiện biểu cảm giống như ” Thật chứ”? ” Anh/ cậu có nghiêm túc ko đấy?”. Gương mặt ngạc nhiên của Junsu đã được chiếu trên màn hình lớn lúc đó, vậy nên tôi tin ko hề có kế hoạch nào cho việc này trước đấy. Yoochun trông cũng rất ngỡ ngàng. Họ ngay lập tức bắt đầu hát “kimiga irudakede kagayaite mieta anokorowa nidoto modotteha konaikedo” mà ko cần bất kì tiếng nhạc đệm nào. Mặc dù chỉ là một câu rất ngắn, nhưng phiên bản acapella của SBU thực sự rất đẹp, nó đã chạm đến sâu thẳm trái tim tôi. Tôi thực sự biết ơn họ đã hát ca khúc này. Cách Jaejoong nói ” Tohoshinkhi” tràn đầy tình yêu thương, dường như anh ấy trân trọng nó rất nhiều và điều này có ý nghĩa vô cùng. Jaejoong cũng nói rằng Tohoshinki có khoảng 100 ca khúc, và tất cả đều thực sự là những bài ca đẹp đẽ. Anh ấy cũng nói thật khó để họ có thể hát những ca khúc đó bây giờ. Từ cuộc nói chuyện đó, chúng tôi đã được biết rằng thỉnh thoảng họ vẫn nghe những ca khúc của Tohoshinki ( với 5 thành viên ) trong xe của mình. Tôi có thể cảm nhận được họ thực sự quí trọng những bài ca mà họ đã hát với tư cách là Tohoshinki. Cảm ơn các anh, JYJ. 

Source: yunhosmiley twitter


Junsu cried while Fallen leaves. He even stopped singing for lines. Maybe it’s his climax,he’s the writer+composer for the song? He’ll understand and deeply feel it more than everybody. He tried to continue singing,and he did it. Great job,Jun-chan!

Then after JJ said Tohoshinki and sang SBU,JS and YC were seemed surprised when JJ said they’ll sing SBU. It’s unexpected! JS and YC were like ‘that is song of 5! We sing it? Now?’ then they sing it. ACAPELLA! So totally touching! Harmony,omg if it was sang by 5. Even just for lines…TT
Idk why JJ planned it. But JJ read fans’ mention. Maybe he read a request and make it true? Or maybe,he know how JS and YC want to sing THSK’s song so badly so he made it? Or,or…or he want to prove he still love to be part of Tohoshinki?
however it was so touching! They said they want to sing the song of 5 so badly. The 3 were like ‘brought to the sweet memories in the past’ for seconds. js start up to cry,again. JJ teary too!
It was ‘Kiii。。~~『soundcheck for acapella』kimi wa doko ni itte? Dare to doko ni itte?’
just lines. But it feels like they sang a whole song. It gave me strength when,again,I lose hope of them. Don’t blame me,it was tiring for wait! But once again,JJ like command me to not lose hope. Yes,he ever said to not believe anything unless it was said by one of the 5. He ever said to waith and believe in them.

Then it was In Heaven. Idk why,maybe God had planned it? It’s destiny? It started to rain! Not a heavy rain,but it was slow,like a flashback in movies. JJ cried now. JS even more TT
if i could hug them and share sadness,sorrows…they made us cried so badly! If this were China,we must be shouted MIDOYO!
When they sang Geojimal geojimal… And that deulijiga anha part…it was so touching! Deep meaning deep feeling.

Junsu đã khóc khi hát Fallen Leaves. Thậm chí anh ấy còn buộc phải ngưng hát vài câu. Có thể đó là giây phút phiêu của anh ấy , vì Junsu vốn là người viết lời cũng như soạn nhạc cho ca khúc? Anh ấy hiểu bài hát cũng như cảm nhận sâu sắc hơn tất thảy mọi người. Anh ấy đã cố gắng tiếp tục hát, vs anh ấy đã làm được! Giỏi lắm, Jun-chan!

Sau khi JJ nói về Tohoshinki vs việc sẽ hát SBU, JS vs YC trông rất ngạc nhiên. Đó hoàn toàn là điều bất ngờ! JS vs YC giống như ” Đó là ca khúc của 5 người! Chúng ta sẽ hát nó ? Bây giờ? ” Và họ đã hát nó. Phong cách ACAPELLA! Cảm động vô cùng! Sự hòa âm đó, lạy Chúa, giá như nó được hát bởi cả  5 người họ. Dù chỉ vài dòng thôi T.T….

Tôi ko biết tại sao JJ lại lên kế hoạch cho chuyện này. Nhưng JJ đã đọc mention của fans. Có thể anh ấy đã đọc một yêu cầu nào đó vs khiến nó thành hiện thực? Hoặc cũng có thể anh ấy biết được JS vs YC khao khát hát ca khúc của Tohoshinki như thế nào nên anh ấy đã làm điều đó? Hoặc hoặc … hoặc anh ấy muốn chứng minh rằng anh ấy vẫn yêu việc trở thành một phần của THSK? 

 

Dù sao thì điều đó cũng thật cảm động. Họ đã nói họ  muốn được cất cao bài hát của 5 người rất nhiều. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cả 3 con người ấy như thể “đã đem lại những kỉ niệm ngọt ngào trong quá khứ” JS lại bắt đầu khóc, vs JJ cũng thế.

Câu hát đó là ” ‘Kiii。。~~『soundcheck for acapella』kimi wa doko ni itte? Dare to doko ni itte?’ Dù chỉ vài dòng thôi nhưng nó khiến cho chúng tôi có cảm giác họ đã hát trọn vẹn ca khúc. Nó đã tiếp cho tôi sức mạnh khi, một lần nữa, tôi đã đánh mất niềm hy vọng vào họ. Đừng trách tôi, vì thật mệt mỏi khi ta phải chờ đợi! Nhưng, một lần nữa, JJ đã khiến tôi ko đánh mất đi niềm hy vọng của mình. Đúng vậy, anh ấy đã từng nói đừng tin vào bất kì điều gì trừ khi nso được nói ra từ chính 5 người họ. Anh ấy cũng đã từng nói hãy chờ đợi vs tin tưởng vào họ. 

Sau đó là In Heaven. Tôi ko biết là vì lý do gì? Có thể Chúa đã làm điều này? Đó là định mệnh sao? Vì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa ko nặng hạt, nhưng rơi chậm rãi. Giống như cảnh nền trong một bộ film, vs lúc đó JJ đã khóc. JS thậm chí còn khóc nhiều hơn TT

Giá như tôi có thể ôm họ vs cùng họ chia bớt những nỗi buồn này… họ đã khiến chúng tôi khóc dữ dội. Nếu đây là Trung Quốc, chúng tôi ắt hẳn sẽ hô vang MIDOYO!

Khi họ hát “Geochima Geochima~~~~” và phần “deulijiga anha” đó … nó thực sự vô cùng xúc động. Một ý nghĩa sâu sắc cho một cảm nhận sâu sắc! 

 

source: @yunhoaholic5

 

JJ said ‘ Maybe you’d to see us perform as Tohoshinki,so we’ll sing OUR song‘ and they sang SBU REFF

=> JJ nói ” Có thể các bạn muốn thấy chúng tôi biểu diễn với tư cách là Tohoshinki, nên chúng tôi sẽ hát bài hát CỦA CHÚNG TÔI ” và họ đã hát Stand by U REFF

They sang few lines of ‘Stand By You’ and JaeJoong dropped his tears….

=> Họ hát một vài dòng của ” Stand by U” và Jaejoong đã khóc…

JYJ sang ‘君はどこにいて 誰とどこにいて|Kimi wa doko ni itte? Dare to doko ni itte?’ in Acapella

=> JYJ hát   ‘君はどこにいて 誰とどこにいて|Kimi wa doko ni itte? Dare to doko ni itte?’ theo phong cách acapella 

JYJ sang the line “Kimi wa doki ni itte, dare to doko ni itte…”” Where are you now? Who are you being with? T-T

=> JYJ hát dòng “Kimi wa doki ni itte, dare to doko ni itte…” ” Bạn đang ở nơi nào? Bạn đang ở cùng ai? T-T

Since mentionf Tohoshinki until In Heaven,Junsu cried and Jaejoong too ㄒㄒ

=> Từ lúc nói về Tohoshinki cho đến bài In Heaven, Junsu đã khóc và Jaejoong cũng thế

After JYJ finished singing SBU, JJ said “THSK has a lot of great songs, doesn’t it?” (Cr. @ouiiuooui)

=> Sau khi JYJ hát SBU, JJ nói :” THSk có rất nhiều bài hát  tuyệt vời, phải không mọi người ? ” (Cr. @ouiiuooui)

When JJ said they would sing SBU, JS and YC were taken aback like “for real?” because it’s so abrupt. Their faces were shown on the screen.

=> Khi JJ nói rằng họ sẽ hát SBU, JS và YC đã ngạc nhiên giống như ” thật không?”  bởi vì nó quá đột ngột. Lúc đó mọi người đều có thể nhìn thấy gương mặt của các anh trên màn hình. 

“Until today, I still listen to the songs (THSK songs) in the iPod,” Yuchun – 111015 (Cr.@ouiiuooui)

” Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn nghe những ca khúc  ( của THSK) trong iPod”  Yuchun – 111015 (Cr.@ouiiuooui)

“Although we have many songs released, we still want to sing THSK songs.” – Jaejoong, 15 Oct 2011

=> ” Mặc dù chúng tôi có rất nhiều bài hát được phát hành, nhưng chúng tôi vẫn muốn hát những ca khúc của Tohoshinki” – Jaejoong, 15 Oct 2011

“When we hang out together, we always love to sing them (THSK songs).” – Yoochun, 15 Oct 2011

=> ” Khi chúng tôi đi chơi cùng nhau, chúng tôi luôn muốn hát chúng ( bài hát của tohoshinki) ” – Yoochun, 15 Oct 2011

JJ said Tohoshinki has a lot of songs and Yoochun listens to them a lot in his car.

=> JJ nói Tohoshinki có rất nhiều bài hát và Yoochun thường nghe chúng trong xe

JJ: ‘Tohoshinki have over 100 songs in total, I want to sing them’

=> JJ:” Tohoshinki có hơn 100 bài hát tất cả, và tôi muốn hát chúng”

Shared by: yunhoaholic + HUGDBSK+ whAnjAiHEART+ Rynejae + _dorfy : twitter

Reshared by: BOBOYUNJAE

Bonus:

U can hear fan’s whimpering in the following video:

STAND BY U IN TOKYO DOME

62 thoughts on “[FANCC+VID] JYJ sing a few line of ” Stand by U” in Japan concert ~ updating~

 1. :-< lại rơi vào trạng thái tự kỷ trầm trọng :-< muốn cái ôm cuối cùng trong cc là cái ôm của 5 người….muốn bài hát có 5 giai điệu….. muốn thấy Yun ôm Jae cho Jae khóc, còn YooSuMin thì ôm xung quanh…ước muốn hảo huyền ; __ ;

 2. Ko biết nói ji hơn T^T jaejoong lại khóc nữa rồi , lại nhớ đến hồi jae khóc khi hát for you vs hồi thanksgiving T^T Nhắc đến stand by u lại nhớ đến cái lần gần đây 2 bố con hát SBU vs toki wo tomete T^T Vẻ mặt đau khổ của homin lúc đó thật sự khắc sâu vào trong tâm trí mình T^T Đặc biệt là cái lắc đầu của yun T^T
  Tại saooooooooo TT_____________TT
  Pls god , hãy để 5 người họ về lại bên nhau T_______T

 3. Hjx stand by u.hjx hjx t lại tự kỉ nữa rồi.đọc tin thôi ma đã khóc như vậy rồi.coj vjp k biết sẽ ra sao nữa.thật sự là rất đau T.T.khj nào thì e mới có thể nhìn thấy 5 người cùng hát stand by u đây.lần cuối họ hát bài này là lần cuối họ đứng trên sân khấu cùng nhau.hjx nhớ quá.*lảm nhảm,tự kỉ*

 4. stand by you :(( lại là Stand by you :(((( bài hát cuối cùng *cho đến bi h* của 5 người, bài hát Homin đã hát với vẻ mặt đau buồn, và h là bài Jaechunsu hát trong nước mắt sao :(((

  Jae khóc, Su khóc còn Chun đâu :(( từ lúc nào Chunnie đã k còn mít ướt nữa rồi 😦 crying baby của ta đâu :((

 5. đã tụ dặn lòng em không vì các anh nữa đâu, vì em biết các anh sẽ về bên nhau nhanh thôi thế mà sao lại đau như thế, lại rơi nước mắt thêm lần này nữa…………….thế là tự kỉ nữa thôi vì các anh

 6. những giọt nước mắt thỳ ko vô nghĩa…. nó rơi khi ta yêu thương, khi ta thực sự nhớ và khắc khoải chờ đợi một điều gì đó….. dù biết nhìn những giọt nước mắt đó rơi, cass sẽ đau lòng, nhưng chẳng phải những giọt nước mắt ấy chính là bằng chứng thuyết phục cho niềm tin của cass về tình yêu thương mà 5 tên ấy giành cho nhau sao…. xin lỗi ta lảm nhảm quá nhìu!!!
  mấy lần trước coi như ta sai vì đã tét đít với quẹt mũi pà!!! nhưng lần này thực sự là tại pà, ta dang sầu đời và trầm cảm mọi mặt, lượn qua đây ròi, tối nay ta lại có động lực thức trắng đêm…….
  thức để làm gì?…. thức để suy nghĩ và tự kỉ!!!~~~
  *liếc pà*

 7. Anh ơi…!
  Ta nguyền rủa mi, ta cầu cho mi chết thê thảm, SM hay lee soman dù mi đã đưa các anh đến k có nghiã là mi có quyền làm các anh đau khổ… Nỗi đau mi gây ra sẽ phải trả đủ!
  Tiền là tất cả…? Không con người mới là tất cả! Để đồng tiền chi phối… Lee soman k phải là người… Ta nguyền rủa mi chết đau khổ…! LEESOMAN CHẾT ĐI…

 8. hoi truoc JJ co hay khoc nhe nhu the nay dau? sao bay jo lai hay khoc nhe the? chac co le chi khi co du 5 nguoi dung tren cung 1 san khau thi luc do anh y moi cam thay tu tin nhat dung cam nhat. Hat vs tu cach la Tohoshinki u? tren san khau luc do that su la Tohoshinki ak? Nhung jot nuoc mat lai roi roi mot lan nua lai roi de cho doi ngay way tro ve. cam xuc the hien 1 cach wa boc truc va tu nhien the nhung tai sa Yunho lai ko the lam nhu the dc? Tai sao anh y lai khong bao jo the hien wa nhiu cam xuc cua minh ra dc nhu the? boi vi anh y la nhom truong u? nhom truong thi fai the ak?

 9. chỉ đọc thuj mòa ta còn mún khóc………………k0j thêm vid chắc ngập nhà lun wóa *0a0a*
  hy vọng………………..sẽ 1 lần nữa đx thý 5 ng` cùng hát bài nì
  có aj có vid show nì h0k………………..chia sẽ ch0 cả nhà cùng khóc với

 10. dù biết sẽ rất đau nhưng thực lòng vẫn muốn xem vid
  ta mệt mỏi quá rồi ,nhìn lại khoảng thời gian ta chờ đợi họ cũng gần 3 năm ,hiện tại chỉ muốn dừng chân nghỉ ngơi một lát, chỉ một lát thôi. ta cần tìm lại sức mạnh và lòng tin để tiếp tục chờ đợi ngày chở về của 5 người
  .ALWAYS KEEP THE FAITH

 11. Mình chẳng mún JYJ hay Homin hát lại bài của DBSK5 cả
  Nghe chúng chỉ gợi lại những kỉ niệm buồn
  Nếu các anh mún hát chúng thì hãy hát vs đủ cả 5 người
  Vì chúng là dành cho 5 chứ k phải 2 hay 3 người
  Chính mình nghe các bài do cả 5 người hát còn thâtys buồn nữa là 2 hay 3 người
  Vì vậy xin đừng cover chúng

 12. đọc thui cũng khiến ta rơi nước mắt rùi
  JAe à, sao anh ngốc vậy, hôm nay em tự kỉ
  chả học hành gì nữa:(( đnag hóng vid đó wa
  ta mún nhìn bộ mặt của Yoosu khi Jae nói sẽ hát bài dó.
  em tin ngày đó sẽ nhanh đến thui
  ngày 5 anh đứng cùng vs nhau
  cho em khóc nốt hôm nay thui
  còn lại em sẽ không khóc nữa, sẽ dành nướ mắt chờ các anh trở về

 13. ta muốn khóc.. mà thật sự khóc thiệt rồi cơ… Jae àh… mới coi lại happy together giờ coi bài này thật khó diễn tả cảm xúc trog lòng lắm… một sự tiếc nối, ngày tháng bên nhau vui vẻ biết chừng nào !! khi nào 5 ngôi sao đó lại hợp lại lần nữa !! gời đến các ngôi sao xa trời hy vọng người nghe được nguyện vọng của con và cũng là của các cass

 14. Khi đọc tin Jaesu khóc trên face là đã muốn khóc rồi =.=

  Có thể nào, có ai có vid mấy giây hát SBU đó ko?
  Chun và Su đã rất ngạc nhiên khi Jae nói là hát SBU…. họ chưa bàn với nhau…chỉ là 1 phút ko cầm lòng đc của con người yếu đuối kia thôi…..

  Rồi đến cuối bài, khi coi lại cái vid SBU sáng rực sắc xanh của Dome 2 năm trước…thật sự ko thể cầm lòng đc….

  Cảm ơn Bon và Bóng đã share bài này. Em thực sự cảm ơn….

 15. Ko biết nói gì hơn : ( vừa hạnh phúc khi các anh luôn nhớ về một Tohoshinki trọn vẹn, vừa đau lòng khi cũng chính vì vậy mà phải thấy họ khóc. Ba người khóc, Cassiopeia khóc, tin rằng Yunho vs Changmin khi nghe được điều này cũng ko cầm nổi nước mắt.

  Giờ phút này chỉ muốn nói lời thề muôn thưở luôn khắc sâu trong tim: ALWAYS KEEP THE FAITH!!!

 16. đọc mà muốn khóc lun đấy :((
  jaejae thật là… cứ như thế này thì làm sao chúng em có thể chấp nhận sự thật rằng các anh đang xa cách chứ??? không biết homin có nghe được những lời nói này ko nhỉ?? nếu cc của homin mà có nhắc đến JYJ thì có phải tốt ko!! nhưng có lẽ ko thể được rồi!!
  thanks bạn đã trans bài này 😡

 17. thiệt là buồn quá đi,đã khóc nhiều lần khi nghe bài này lúc NHK,mỗi lần nghe bài này lại nhớ đến lúc 5 người lần cuối đứng cùng nhau trên sân khấu ,giọng jae thì nghẹn ngào ,chun và su hát cứ như là lần cuối cùng được hát vậy,còn yun thì ánh mắt như sắp khóc,min thì không còn một chút sức sống,cả 5 người đều đau khổ làm mình không bao giờ muốn nghe lại bài này,chỉ mong ngày 5 người trở về và nghe lại bài này 1 cách trọn vẹn hơn thôi(thật là không biết nói làm sao nữa)haizzzzzz

 18. lại khóc nữa rồi :((( đã tự dặn lòng là k đc khóc nữa, phải để dành nc mắt cho đến ngày các anh trở về bên nhau :((( nhưng e k làm đc, khóc n`, n` lắm :((( phải làm sao đây, từ bao h mà e trở nên yếu đuối ntn :(((
  e luôn yêu những bản acapella của các anh, 5 chất giọng, quyện vào nhau, hoàn hảo và tuyệt đẹp. Tại sao bây h, nghe một bản acapella mà e lại thấy đau lòng đến vậy? :(((( Trống vắng quá đúng k? vẫn bài hát đo, 5ng.. và h là 2 và 3 :(((
  Jae à, Su à, Chun à, Ho à, Min à, muốn khóc lắm đúng k? Hãy cứ khóc đi, khóc thật n`, khóc thật to vào, đem hết nỗi lòng hóa thành nc mắt, nếu khóc có thể vơi bớt đi nỗi đau, thì cứ khóc. Còn nếu các anh k thể khóc, hãy để chúng e khóc thay các anh, nỗi đau ấy hãy để chúng e chịu thay một phần. Cố gắng lên nhé, mạnh mẽ lên nhé, ngày đó sắp đến r đúng k các anh :((((
  P/S: xin lỗi BOBO nhé, xúc động quá vô com nhảm, làm trùng k khí xuống r =.=

  1. h mới đọc xong phần Eng và lại muốn com tiếp. Lại nhớ tới per Proud ở Five Man In Black. Chun khóc đầu tiên, Jae và Su dỗ Chun, sau đấy lại thành ra kéo theo cả Su cũng khóc. Và khi bạn Chun k hát đc phần lời của m`, có một tên nhóc láo lếu, nhìn Chun lắc đầu cười. Và đến cuối cùng, leader-ssi sẽ nhìn hai đứa em ngốc nghếch của mình và cũng rơm rớm nc mắt. Chỉ có 2 kẻ bình tĩnh nhất, đến khi xem lại ngồi cười ha hả vs nhau: chúng ta là n~ ng máu lạnh :((( Sẽ lại đc thấy một lần nữa chứ, một Proud đầy nc mắt như vậy? :((( sẽ nhanh thôi đúng k?
   P/S: vẫn là com nhảm =.= khóc sưng mắt luôn r :((( có ai mau nc mắt như mình giơ tay nào *kéo kéo* chúng ta ôm nhau cùng khóc :((

  1. Nhiều bạn Hồ ly và Hành tỏi cứ thích động chạm vào cái niềm vui be bé của OT5. Cần chi vào cái blog OT5 của người Việt mà báng bổ thần thánh bằng In-sờ-rịt thế nhỉ ;))

   Thì ra rất nhiều bạn sợ cái niềm tin nửa vời của mình sẽ dễ dàng sụp đổ nên không còn cách nào khác là đi bôi nhọ người khác. Tội ghê ;___;

 19. Ko biết có vid hay ghi âm ko nữa, mong là có fan nào đó vẫn đủ bình tĩnh để quay lại (nếu là ta thì thần trí bấn loạn khóc huhu ra đấy rồi chứ cam ciếc gì nữa xD) Hôm nay JaeJoong nói nhiều lắm, Su khóc, chỉ có Chun có lẽ không khóc, từ hồi tách ra Chun đã không như trước rồi, ko còn thoải mái mà khóc nữa, thiếu đi hai người kia, họ chỉ biết dựa vào nhau… Chun à, anh không khóc vì muốn làm chỗ dựa cho hai người kia, hay bởi anh sợ nếu khóc thì sẽ quỵ ngã? Em vẫn đang chờ, anh ạ, chờ ngày mà một lần nữa được nghe Stand by You live của 5 người, hy vọng rằng đến lúc đó, anh có thể như xưa, dựa vào vai mấy tên ngốc kia mà khóc thật nhiều, khóc hết tất cả những đắng cay, những đau đớn mà anh đã giữ trong lòng suốt những năm qua, để mỉm cười nụ cười thật sự của mình… Em tin rằng ngày ấy đang đến rất gần…

 20. Ahhhh, thực sự là ta rất sợ cảm giác này, đau đến mức không thở được. Sống mũi ta lại cay, mắt ta lại nhòe và ta lại thổn thức! Trời ơi, nghẹt thở quá đi mất, sao lại cứ phải đau như thế hả trời? Ta sợ nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Jae, sợ phải nhìn thấy cái miệng gượng cười đó, sợ phải nghe cái giọng nghèn nghẹn khàn khàn và ta sợ phải khóc thêm nhiều lần nữa… Sao càng ngày ta lại càng trở nên hèn nhát thế này chứ!
  Nhưng không được! Mạnh mẽ lên! Không được quyền mệt mỏi! Ta không có quyền mệt mỏi đâu! Yahhhhhh!!!
  http://mp3.zing.vn/bai-hat/Niem-Tin-Chien-Thang-My-Tam/ZWZ9ZAZ9.html

 21. “It gave me strength when,again,I lose hope of them. Don’t blame me,it was tiring for wait! But once again,JJ like command me to not lose hope.”
  @jung shinky aka mụ mèo già trụi lủi lông: JJ bảo mụ ko được ngừng hy vọng đấy!!!! mụ có nghe thấy ko ha?????
  ………………..
  …………………………………
  3h sáng ròi đó. ta thực sự mún giết người mà

 22. Sáng nay vừa ngủ dậy thỳ nhận link này, trong clip này nghe rất rỏ ràng giọng của Jae và Su, tại 1:36 có thể nghe được giọng Chun rap ngay sau giọng Ho, thực sự rất vui, cả 5 người họ cùng hát 1 bài hát keke

  1. bài hát nì vốn là viết cho 5 người đấy, nó được viết vào 2009 trước khi xảy ra vụ kiện *nghe đồn là nó sẽ có trong album comeback tháng 2/2010 của 5 người* nên có giọng Jaechunsu k có j lạ cả 🙂 điều “lạ” ở đây là Homin vẫn dùng bản thu âm năm người để luyện tập 🙂
   chờ đợi ngày nghe bản live Maximum ver 5 nhé :))

   1. Uh, mình cũng mới đọc được trên Face =D.
    Mà cái vid cũng quay lâu rồi! Tại sao bây giờ lại tung ra nhỉ, hay là bị leak, và có điều là đến giờ SM vẫn chưa xóa.

    Cùng chờ đợi đến ngày live Maximum của cả 5!!!

 23. Đau lòng ? Rơi nước mắt ?

  Riêng m,m lại cảm thấy họ hát Stand by you là điều hiển nhiên ~ đó là bài hát của họ,của họ cơ mà ~~~

  Các anh ~ nhất định phải làm những gì bản thân m cảm thấy hạnh phúc nhất.
  Quá khứ ấy,em sẽ giữ gìn thật cẩn thận sâu trong trái tim mình.Mặc kệ những con ng ngoài kia có nói gì,mặc kệ họ bài xích hay ủng hộ,kể cả đó là bạn bè em … em cũng sẽ mặc kệ.

  Em cũng sẽ sống theo cách mình muốn,nhắm mắt và bịt tai lại … chỉ để bảo quản những kí ức ấy còn nguyên vẹn nhất.

  Nếu nói em tin,thì cũng k hoàn toàn,e chỉ tin avfo thư stifnh cảm mà 5 ng dành cho nhau.Thế thôi …

  Nếu nói em chờ … e cũng sẽ chờ … chờ ngày 5 ng lại hát bài này trên sân khấu 1 lần nữa,cùng vs nhau ♥

  Tohoshinki5 is the best 🙂

 24. Yunho àh, Changmin àh, họ lại khóc nữa rồi……không có 2 anh, không ai lau nước mắt cho họ cả, họ chỉ có thể truyền sức mạnh cho nhau qua những cái ôm, và lại tiếp tục khóc thầm…….nỗi đau này ai có thể thấu hiểu hết??

  cố lên các anh………chúng em luôn ở đây…………luôn tin tưởng và ủng hộ các anh bằng tất cả trái tim………

  mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi………..rồi 5 người sẽ được đoàn tụ……..gia đình DBSK lại tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau nhé……..tất cả……….rồi sẽ ổn thôi……

  ALWAYS KEEP THE FAITH!!!!!!!!!!!!!

 25. Khóc rồi…Lại khóc nữa…
  Dạo này các anh toàn làm em khóc thôi….
  Jae vs Su xúc động khóc mà sao Chun k khóc vậy anh? Crying baby ngày nào h đã mạnh mẽ đến thế để bảo về cho những ng anh em của mình.
  Chắc hẳn chỉ là hát 1 vài câu thôi nhưng cảm xúc buồn vui rồi đau đớn lại trào lên k kiểm soát đc phải k?
  Em muốn khi các anh khóc có leader mạnh mẽ ở bên hay có đứa em út luôn tỏ ra cứng rắn cơ. Rồi mọi người sẽ lại ôm nhau và an ủi, chia sẽ vs nhau mọi điều.
  Bài hát cuối cùng 5 người hát chung trên sân khấu…
  2 người hát…và giờ 3 người hát…Em sẽ đơị cho đến khi 5 người lại cùng hát…..
  ” Tohoshinki có hơn 100 bài hát tất cả, và tôi muốn hát chúng”
  Anh yên tâm. Đến Lúc ấy bọn em sẽ bắt anh hát đến mệt lử mới thôi, sẽ k tha cho 5 người các anh đâu!
  Từ h cho đến lúc ấy mong các anh hãy luôn tin rằng xung quanh anh còn vô vàn fan luôn ủng hộ, dõi theo và cầu ước các anh quay trở về bên nhau.
  ALWAYS KEEP THE FAITH – HOPE TO THE END

 26. đọc xong bài này không biết nói gì nữa, quá xúc động rồi, vui có, buồn có, nó cứ lẫn lộn vào với nhau không biết nói thế nào. NHững gì cần nói thì mọi người đều nói cả rùi, chỉ là lúc này cần một khoảng lặng để lắng nghe để cảm nhận……….

 27. Đọc bài này, thực sự rất buồn =(( Vì ta nhớ 5 giai khi còn ở bên nhau, dù ta thích DB5K khi đã bị chia ra T.T nhưng mà… =(( Không chỉ 5 người buồn đến vậy đâu, cassiopeia đang khóc cùng 5 người đấy… đang đau đớn tận đáy lòng đấy.. đang một ngàn lần muốn đánh đổi tất cả chỉ để thấy 5 người ở bên nhau, ngay bây giờ… để không phải chờ đợi thêm nữa…

  Nhưng mà… thật sự là không thể… Cass chúng ta chẳng thể làm gì hơn là chờ đợi, và giữ vững niềm tin. JYJ ấy, họ vẫn nghe, vẫn hát những ca khúc của DB5K, chứng tỏ họ vẫn còn muốn tái hợp, vẫn còn mãi hi vọng. Và chúng ta, những con người đang chờ đợi không mệt mỏi, cũng sẽ mãi hi vọng…

  Có tia sáng phía cuối chân trời đó, chỉ là chúng ta chưa thấy. Nhưng hãy tin tia sáng ấy đang lớn dần, và sẽ có ngày nó đủ lớn để chúng ta có thể nhận ra. Chắc chắn thế ^^

  P/s: Bây giờ mới ghé được nhà 2 nàng, thật sự là rất thích, nhất định sẽ thăm thường xuyên ^^ Mong rằng chưa phải quá muộn với ta khi DB bị chia cắt được 2 năm rồi mới làm cass, và khi nhà đã có nhiều bài lắm rồi mới bước vào… Mong mọi người sẽ không bỏ rơi người đến sau như ta ^^ *chạy vào bắt tay**ôm ôm ôm* Iêu cácc nàng nhiều lắm ^^

  P/s2: Ta bắt được vài mặt quen bên HPL ở đây rồi ế *sáng mắt* Trụi lông nè, chip nè, lovelove, RÙ nè, secret nè =)))))

 28. đọc bài này ta đã khóc, “Bạn đang ở nơi nào? Bạn đang ở cùng ai? T-T” câu nói đó như xoáy sâu vào trái tim ta vậy, nó đau lắm, buồn lắm, mặc dù có sự vui mừng nhưng thật sự tâm trạng lúc này chỉ khóc. mà thôi………

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s