THE XIA BALLAD CONCERTS IN JAPAN 2014 + BONUS

BONUS:

Yunho & Changmin in Something MV and Jaejoong in Marie Claire Mag. 2014

Same Brand???

10541435_431675333639431_5381469998862790871_o 10525948_431675343639430_1034079456583361390_n

via BabyYJ_is_Real

**

Yoochun Fan meeting will be held today Jul 9 at the Yokohama Arena:

Yoochun: “The ramen shop I went during the 5 members’ days. Made a debut as Tohoshinki..”

cr:sato22xmhmu/ trans: yunhosmiley

Yoochun’s FM 140628 

Yoochun “First, I want to thank you all, and I want to ask a question. Since when blue is my color?” 

via Paulisteu @ Twitter

**

BnR-gyBCEAEAW0Vcre: Baby YunJae Is Real 

**

The first pic is Yunho’s when he drew his dream girlfriend (in a Japanese show – before the lawsuit). The second pic is Jaejoong’s when he drew himself in the event of JYJ Membership Week 2013. 

BptA7pJCAAQthEdcre: Dorolovelove

**

JHolic new limited mugs: J <3 HO

BpMVwYtCEAMaCvwcre on pic

**

Đọc tiếp

[OLD INFO] Yunjae in Japan

BONUS:

BmsfrLWCEAAdhBU

cre: yunjae melody love

Bm6vA_jCEAAOT3wvia  @ Twitter

***********************************

**Click link above(blockquote)** Before reading; this was a witness back in the late 2007. This was when TVXQ was in Japan preparing to promote their 16th Japanese single ‘Purple Line’ – this song was released January 15, 2008.

Translation:

Konbanwa~ First time meeting you! I’m a Japanese Bigeast. Nice to meet you!! Because I brought my Korean computer/laptop, I really miss Korea. Ah! This is not the problem. Since TVXQ performs in Japan alot, they are often seen. They walk the streets and sometimes they are seen. Mm… I’m telling you this because it was on a street. Me and my friend was walking in the streets… but suddenly, my friend said to me,”Isn’t that Tohoshinki?” and there was u-know and hero. We then slowly went up to them. They were both holding their cellphones on one hand and Hero’s hand? was inside Yunho’s jacket. They were smiling at each other, Yunho held the McDonald bag and organized Jaejoong’s hair. At the light, we got their autographs and took a picture. When we said “Yunjae couple be happy~” they replied back “We’ll live happily~” Because we were shy, we only watched them cross the road and me and my friend went to McDonald’s. We were very happy~

A/N: This was uploaded in the famous Korean Yunjae fancafe “Yeonin”(which I had also posted in my blog). The witness who wrote this was a Korean who has lived in Japan for over 10 years. Also, I’m by saying this that I am NOT claiming that this is 100% real.

If you don’t think this is real or that it’s nonsense, THEN JUST DON’T REBLOG/LIKE IT. All you have to do is ignore.

CR: Houjeje@tumblr

Shared by: Meoyj

Reshared by : BOBOYUNJAE

[TRANS]

Trước khi đọc bài này; thì đây là chuyện xảy ra vào cuối 2007. Đây là thời gian TVXQ ở Nhật để quang bá cho single thứ 16 của họ ” Purple Line” – Bài hát này phát hành vào ngày 15/1/2008

Konbanwa~ Lần đầu gặp mặt ! Tôi là một Bigeast Nhật. Rất hân hạnh được làm quen !! Bởi vì tôi mang theo máy tính Hàn  nên tôi rất nhớ Hàn Quốc . Ah! Điều này không phải vấn đề chính.Trong thời gian TVXQ còn hoạt động sôi nổi ở Nhật, Họ được nhìn thấy rất thường xuyên . Thỉnh thoảng họ bị bắt gặp khi đang đi trên đường. Mm… Tôi kể với các bạn chuyện này vì nó đã xảy ra trên đường đi. Khi tôi và bạn tôi đang đi trên đường… bỗng nhiên, bạn tôi nói với tôi ,”Đó có phải là Tohoshinki không?” và đó là u-know và hero. Sau đó chúng tôi dần dần tiến tới họ. Cả hai trên tay đều đang cần điện thoại của mình and và tay của Hero? đang ở trong túi áo của Yunho. Họ đang cười với nhau , Yunho đang xách một túi McDonald và chỉnh tóc cho Jaejoong. Dưới ánh đèn, chúng tôi xin được chữ kí của họ và chụp mộ tấm ảnh. Khi chúng tôi nói rằng “Yunjae couple hạnh phúc nhé~” họ đáp lại rằng “Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc~” Bởi vì chúng tôi quá ngượng ngùng, chúng tội chỉ có thể nhìn họ băng qua đường và tôi và bạn tôi đi vào tiệm McDonald. Chúng tôi rất hạnh phúc~

A/N: Tin này được đăng trong một trang fancafe Yunjae hàn nổi tiếng “Yeonin” ( Trang mà tôi đã đăng trong blog của mình). Nhân chứng bài viết này  là người hàn đã sống ở Nhật 10 năm. Và, Kể điều này không có nghĩa là tôi nói 100% câu chuyện trên là sự thật.

Nếu bạn không nghĩ chuyện này là thật hay nó thật vô nghĩa , THÌ XIN ĐỪNG REBLOG HAY LIKE NÓ. Tất cả những gì bạn cần làm là lơ nó đi.

 

Trans by: BOBOYUNJAE